Reklama sponsora

5. Menu główne szablonu WordPressMenu główne

W tej części kursu „Własny szablon” dowiesz się jak stworzyć menu główne w części nagłówkowej strony. Jest to standardowa operacja dla każdego szablonu. Później utworzonym menu możesz zarządzać z kokpitu w ustawieniach wyglądu.

Definiowanie menu w functions.php

Pierwszą rzeczą jaką należy zrobić by stworzyć własne menu jest zarejestrowanie go w pliku functions.php. Do rejestracji menu wykorzystujemy funkcję register_nav_menu( $location, $description ); Jest tutaj konieczne podanie dwóch parametrów.

 • $location – ten parametr określa nazwę identyfikującą menu, tutaj lepiej nie używać spacji, najwyżej myślniki lub podkreślniki.
 • $description – krótki opis określający przeznaczenie tego menu. Na przykład „Menu główne” albo „Menu boczne”

Aby menu zadziałało trzeba jeszcze umieścić rejestrację w funkcję a następnie tę funkcję podczepić, najlepiej przy inicjalizacji tak jak zostało to pokazane w kodzie poniżej.

function zwp_add_menu() {
  register_nav_menu( 'main-menu', 'Menu główne' );
}

add_action('init','zwp_add_menu');

Po zarejestrowaniu menu powinno być ono już dostępne w kokpicie. Aby zarządzać naszym „Menu główne” należy wejść w wygląd > menu, powinien się ukazać panel jak na obrazku poniżej.

Edycja menu

Na początku powinna się otworzyć zakładka „Edytuj menu”. Tutaj należy wprowadzić nazwę menu, domyślnie jest to „Menu 1” i w zasadzie można tak zostawić. Warto zwrócić uwagę na ustawienia menu. Jeśli poprawnie zarejestrowaliśmy to jedną z opcji będzie nasze zarejestrowane menu główne. Klikamy niebieski przycisk „Zapisz menu” i już wszystko powinno być skonfigurowane. Jeśli mamy utworzonych wiele menu możemy nimi zarządzać wybierając zakładkę „zarządzaj rozmieszczeniem”. Tam znajduje się panel jak na obrazku poniżej.

Zarządzanie rozmieszczeniem

W tym miejscu dostępna jest lista wszystkich wszystkich zarejestrowanych w bieżącym szablonie menu. Jeśli masz ich więcej niż jedną możesz w tym miejscu odpowiednio je przypisywać. W kilku miejscach możesz wyświetlić to samo. Teraz pozostało już tylko dodać nasze menu w części nagłówkowej strony.

Dodawanie menu głównego w nagłówku

Aby dodać menu na stronie należy wykorzystać funkcję wp_nav_menu( array $args = array() ), która pobiera tablicę wielu argumentów. Warto tutaj omówić większość z nich ponieważ stanowią one kwestię dość istotną.

 • „menu” – tutaj podajemy identyfikator zdefiniowany podczas rejestracji, w tym przypadku będzie to „main-menu”
 • „menu_class” – tutaj definiujemy własną klasę css dla elementu <ul> (ponieważ menu tworzy listę) domyślnie jest to „menu”
 • „menu_id” – identyfikator znacznika html <ul>, domyślnie jest to ten który podaliśmy przy rejestracji czyli w tym konkretnym przykładzie „main-menu”
 • „container” – kontener, w którym zostanie umieszczona lista opcji, domyślnie jest to „div”
 • „container_class” – jak sama nazwa mówi jest to klasa css kontenera.
 • „container_id” – jak sama nazwa mówi jest to identyfikator.
 • „fallback_cb” – Jeśli menu nie istnieje zwraca funkcję, domyślnie wp_page_menu, jeśli ustawisz na false to nic nie zwróci.
 • „before” – tekst, który się wyświetli przed każdym linkiem.
 • „after” – analogicznie jak wyżej tekst wyświetlany po linku.
 • „link_before” – tekst przed tekstem linku.
 • „link_after” – analogicznie tekst po tekście linku.
 • „echo” – jeśli ustawisz na true to menu zostanie wyświetlone jeśli na false zostanie zwrócone.
 • „depth” – określa ile może być poziomów hierarchi, domyślnie jest 0, które oznacza wszystkie jakie są.
 • „walker” – instancja własnej klasy, o tej funkcji więcej w drugim kursie z serii „własny szablon”.

Teraz kiedy już wiadomo jakie parametry przyjmuje funkcja warto wprowadzić ją w życie w prezentowanym przykładzie. Umieszczamy poniższy kod w pliku header.php zaraz pod logo:

 

<?php wp_nav_menu( array(
  'menu' => 'main-menu',
  'container' => 'nav',
  'menu_class' => 'menu',
) ); ?>

W tym przypadku podaliśmy tylko, o które menu nam chodzi. Jaki ma być kontener oraz klasa menu. Uzyskaliśmy niezbyt imponujący jednak wystarczający rezultat, czyli dwa odnośniki do stron, które określiliśmy wcześniej w kokpicie. Efekt został przedstawiony na obrazku poniżej.

Menu główne przykład

Obecnie kliknięcie w którykolwiek z odnośników nie przyniesie efektu ponieważ do tego potrzebne są kolejne szablony stron, które utworzymy już w kolejnych częściach tego kursu.

Jak zawsze obecny stan przykładu można pobrać zwp5

 

Dodany przez Kamil
2017-02-07 23:37:12

Jasno opisane, dzięki:)


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *